!מיליון ש"ח לשנה - זה די

חלפו למעלה משלוש שנים מאז הגישו חברי הכנסת שלי יחימוביץ וחיים כץ את הצעת החוק לקביעת שכר הבכירים לפיה יוגבל שכרו של מנכ"ל בחברה ציבורית לפי חמישים (!) מעל גובה השכר הנמוך ביותר באותה חברה.

הממשלה הקודמת שהתנגדה להצעה זו, הצליחה למשוך זמן ע"י מינוי ועדת נאמן.

בחלוף שנתיים הגישה ועדה זו את המלצותיה שלא נועדו באמת להפחית את שכר הבכירים אלא רק להוסיף תהליכים פורמליים ומראה מהוגן לשכר מופרז.

בשנים האחרונות נכתבו מאמרים רבים ונערכו לא מעט ימי עיון בסוגיית שכר הבכירים.

מרבית הכותבים והדוברים גינו את תופעת השכר המופרז וטענו שאין לה הצדקה אך לא העזו לקבוע, בפשטות, מהו השכר הראוי למנהל.

חלקם טענו כי התשובה לבעיה חייבת להגיע מהצד הערכי ואחרים הציעו כי דירקטוריונים ישתמשו בנוסחאות תגמול מתוחכמות שיבחנו כהלכה ביצועים לטווח ארוך.

יצא מכלל זה השר משה כחלון שהשתתף ביום עיון שנערך באוניברסיטה העברית.

כחלון שהתעקש לטעון כי אין לו מושג בתיאוריה כלכלית לא היסס לנקוב במספרים מוחלטים והיטיב להציג את עמדה חד משמעית בארבעה משפטים קצרים:

א. אין מנהל בישראל שראוי להשתכר יותר מפי שניים מראש הממשלה.

ב. אין בישראל מנהל שלא יבצע את מלאכתו נאמנה גם בשכר של 80,000 ש"ח לחודש.

ג. הסיבה היחידה שבגללה מקבלים מנהלים בישראל שכר של מליונים היא "כי הם יכולים" ואיש אינו מונע זאת מהם.

ד. אין ביקוש למנהלים הישראליים בחו"ל ואיש בחו"ל אינו מציע למנהלי ישראל שכר של מליונים. לכן הם ישמחו לנהל גם בשכר "צנוע" של מליון ש"ח לשנה.

עם כינונה של הממשלה החדשה קרא ראש הממשלה לשריו להיות כחלוניסטים או במלים אחרות להתמקד במעשים ולא בדיבורים על פי השכל הישר.

זו יכולה להיות שעתו היפה של שר האוצר.

אם יבחר בחוסר המעש של קודמו שטייניץ ילכו פערי השכר ויגדלו אך אם יאמץ את שיטת כחלון , התוצאות תמהרנה לבוא ופערי השכר הבלתי נסבלים ילכו ויצטמצמו.

להלן רשימת הצעדים הכחלוניסטים שיגרמו לצמצום תופעת שכרם המופרז של המנהלים ויחזקו את הסולידיריות בחברה הישראלית:

א. לקבוע כי כל הוצאה על שכר מעל מליון ש"ח לשנה תחשב כהוצאה בלתי מוכרת.

ב. להטיל מס הכנסה שולי של 75% על כל שקל בהכנסות שמעבר למיליון ש"ח בשנה.

ג. לאסור על הבנקים , חברות הביטוח, ויתר הגופים המנהלים בנאמנות כספים של אחרים, לשלם למנהליהם שכר שעולה על מליון ש"ח לשנה.

ד. להודיע לכל אותם גופים כי בעתיד ייאסר עליהם להשקיע בחברות ישראליות ששכר בכיריהן עולה על מליון ש"ח בשנה.

ה. למנות את הדירקטורים החיצוניים, נציגי הציבור, מתוך רשימות חדשות, של אנשים שלא שיתפו פעולה עם תופעת השכר המופרז, ע"י ועדה ציבורית לא פוליטית.

ו. לאסור על אדם אחד להיות חבר ביותר משני דירקטוריונים בו זמנית.

ז. להגביל לארבע שנים את משך כהונתו של דירקטור בחברה ציבורית.

דו"חות השכר שפורסמו על ידי הרשות לניירות ערך מלמדים כי שכר הבכירים הולך ותופח.

עלות השכר של חמישים הבכירים בחברות הציבוריות עלתה על חמש מאות מליון ש"ח בשנת 2012 , בממוצע למעלה מעשרה מליון ש"ח למנהל.

זוהי מציאות בלתי נסבלת בחברה ששמונה מאות אלף מילדיה חיים מתחת לקו העוני.

הצעדים הדרושים לתיקון המצב ידועים וברורים.

מחובתו של שר האוצר לקבל את ההחלטות הנדרשות ולשים קץ לתופעת השכר המופרז.


מאת: מיקי גור


הכותב שימש כמנכ"ל המרכז לאתיקה בעסקים ירושלים.