מפעל הפיס "למען החינוך והחברה"...

מסע פרסום מגונה

לא בכדי פתח מפעל הפיס במסע פרסום נרחב כנגד התמכרות להימורים.

מטרתו של המסע היא ליצור מצג שווא לפיו מפעל הפיס מוטרד מתופעת ההתמכרות להימורים ובדרך זו

למנוע את סגירתם של 150 בתי הקזינו הקטנים ( Place פיס ) שהמפעל הקים בשכונות המצוקה.

מפעל הפיס, "הנושא את דגל החינוך בפריפריה", אינו מעוניין לוותר על הכנסה שנתית של

600 מיליון ₪ גם אם המשמעות היא התמכרותם של אלפי אנשים עניים למכונות מזל.

ראשי מפעל הפיס איבדו את המצפן המוסרי ועל כך כתב נתן אלתרמן ב"טור השביעי" בשנת 1959:

"לא מונקו בדיוק, לא מונטה-קרלו. משהו דומה. עם גון מיוחד ישראלי (...)

יש הברקות אשר אינן צצות כי אם ברגע קצר מסוים (...)

יש לגשת אל האדם או המוסד, אשר הקצר בם אירע, ולנערם ולטלטלם ולהחזירם, בוהי ארשת, אלי תחושת מקום וזמן

ואל תחומי ההכרה".